Zaangażowanie społeczne

potrzeby kluczowych interesariuszy

Firma CEBAPO we wszystkich swoich decyzjach biznesowych chce uwzględniać potrzeby kluczowych interesariuszy. Aby dobrze rozpoznać kluczowych interesariuszy i lepiej zrozumieć ich oczekiwania firma wdroży narzędzia dialogu w szczególności takie jak:

 

  • Spotkanie informacyjne z uczniami w szkołach zawodowych i technicznych
  • Utworzenie Akademii dzielenia się wiedzą
  • Organizacja Dni otwartych
  • Przygotowanie Interaktywnej strony internetowej
  • Utworzenie panelu interesariuszy w ramach funkcji ewaluacyjno-doradczej
  • Konsultacje z klientami poszerzone o informację zwrotną
  • Wspólne projekty z przedstawicielami społeczności lokalnej
  • Konsultacje z przedstawicielami samorządu lokalnego

 

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie