Malowanie natryskowe

Malowanie natryskowe

Proces malowania odbywa się w komorze lakierniczej i jest wykonywany przez wyspecjalizowaną kadrę zawodowych lakierników.

Grubość powłoki malarskiej, typ i rodzaj farby dobierany indywidualnie do każdego zamówienia.

Współpracujemy z czołowymi producentami farb.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie