Pływające stanowisko metalizujące

Nowoczesny sposób nanoszenia powłok na obiekt.

Nowa usługa (świadczona nowym urządzeniem do obróbki metali) umożliwi realizację remontów:

  1. niemożliwych do zrealizowania z lądu (niemożliwy lub trudny dojazd ciężkiego sprzętu- np. jazy rzeczne na terenach podmokłych),
  2. nie generuje tzw. kosztów społecznych wyłączania mostów z ruchu – zarówno kolejowych, jak i samochodowych (przykładowo będą mogły zostać metalizowane mosty, których wyłączenie z ruchu drogowego lub kolejowego na np. 6 miesięcy jest praktycznie niemożliwe, gdyż paraliżowałoby to system transportowy naszego kraju),
  3. potania relokację sprzętu metalizacyjnego – transport wodą kosztuje taniej niż lądem, gdyż umożliwia zabranie całego sprzętu na jednym pływającym stanowisku metalizatorskim na jednym pokładzie, co nie jest możliwe w standardowym transporcie drogowym. Koszty eksploatacji transportu rzecznego są nawet do 30% niższe od kolei i nawet aż czterokrotnie od samochodu. Barka rzeczna jest najczystszym ekologicznie środkiem transportu. Spala relatywnie najmniej paliwa, wywołuje najmniej hałasu, najmniej też zajmuje terenu przy budowie nowych tras, najmniejsze powoduje zużycie materiałów budowlanych (szyny kolejowe, nawierzchnia asfaltowo-betonowa) i najmniej zagraża naturalnemu środowisku.

 

 

- Praktyczna użyteczność rezultatów prac B+R

Nowa usługa (świadczona nowym urządzeniem do obróbki metali) oferowana przez CEBAPO będzie uwzględniała m.in. typ środowiska (np. woda morska, woda słodka), warunki eksploatacji materiału/konstrukcji/produktu. O przewadze konkurencyjnej (dodatkowych funkcjonalnościach) nowej usługi w kontekście praktycznej użyteczności rezultatów prac B+R świadczyć będą:

- możliwość jej świadczenia z poziomu wody, a nie z lądu (możliwość dopłynięcia do miejsca gdzie nie można dojechać drogą lądową);

- zmodyfikowana metodologia projektowania technologicznego na potrzeby budowli hydrotechnicznych.

Możliwość świadczenia usługi z poziomu wody.

 

Schemat świadczenia nowej usługi bez konieczności zatrzymywania ruchu na moście przedstawia poniższy rysunek.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie